INTEL D865GLC USB 2.­0 driver download miễn phí (ver. 1.­1.­0.­2)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí INTEL D865GLC USB 2.­0 driver cho Bo mạch chủ.

USB 2.­0 (ver. 1.­1.­0.­2) phát hành 2003.04.03.

File được download 388 lần và được xem 19633 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng INTEL
Thiết bị D865GLC
Hệ điều hành Windows ME, Windows 98 SE
Phiên bản 1.­1.­0.­2
Kích thước file 1.14 Mb
Phát hành 2003.04.03
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm INTEL D865GLC USB 2.­0 driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
High Speed USB (USB 2.­0) driver to provide high speed USB functionality on Intel desktop boards.­

Driver Bo mạch chủ INTEL D865GLC phổ biến:

Driver INTEL Bo mạch chủ phổ biến: