INTEL D865GLC Network LAN Connection driver download miễn phí (ver. 11.­2)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí INTEL D865GLC Network LAN Connection driver cho Bo mạch chủ.

Network LAN Connection (ver. 11.­2) EXECUTABLE SELF-EXTRACTING phát hành 2006.12.06.

File được download 580 lần và được xem 19646 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng INTEL
Thiết bị D865GLC
Hệ điều hành Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center
Phiên bản 11.­2
Kích thước file 86.3 Mb
Loại file EXECUTABLE SELF-EXTRACTING
Phát hành 2006.12.06
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm INTEL D865GLC Network LAN Connection driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Installs the LAN driver for Intel Desktop Boards with the Intel PRO Network Connection.­

Driver Bo mạch chủ INTEL D865GLC phổ biến:

Driver INTEL Bo mạch chủ phổ biến: