INTEL D101GGC VGA driver download miễn phí (ver. 8.­27.­060616.­035083)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí INTEL D101GGC VGA driver cho Bo mạch chủ.

VGA (ver. 8.­27.­060616.­035083) MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING phát hành 2006.08.08.

File được download 1739 lần và được xem 24421 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng INTEL
Thiết bị D101GGC
Hệ điều hành Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center
Phiên bản 8.­27.­060616.­035083
Kích thước file 31.11 Mb
Loại file MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING
Phát hành 2006.08.08
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm INTEL D101GGC VGA driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Integrated video graphics driver for Intel Desktop Boards with ATI Radeon* Xpress 200 Graphics.­

Driver Bo mạch chủ INTEL D101GGC phổ biến:

Driver INTEL Bo mạch chủ phổ biến: