INTEL Pentium G3220 Video driver download miễn phí (ver. 15.­33.­8.­64.­3345)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí INTEL Pentium G3220 Video driver cho Chipset.

Video (ver. 15.­33.­8.­64.­3345) ZIP phát hành 2013.11.20.

File được download 3580 lần và được xem 21422 lần.

Loại Chipset
Hãng INTEL
Thiết bị Pentium G3220
Hệ điều hành Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit
Phiên bản 15.­33.­8.­64.­3345
Kích thước file 138.24 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2013.11.20
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm INTEL Pentium G3220 Video driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Video Driver for INTEL Pentium G3220

Driver Chipset INTEL Pentium G3220 phổ biến:

Driver INTEL Chipset phổ biến: