INTEL 82945G Express Video driver download miễn phí (ver. 15.­33.­8.­64.­3345)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí INTEL 82945G Express Video driver cho Chipset.

Video (ver. 15.­33.­8.­64.­3345) ZIP phát hành 2013.11.20.

File được download 4722 lần và được xem 23524 lần.

Loại Chipset
Hãng INTEL
Thiết bị 82945G Express
Hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1
Phiên bản 15.­33.­8.­64.­3345
Kích thước file 78.4 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2013.11.20
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm INTEL 82945G Express Video driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Video Driver for INTEL 82945G Express

Driver Chipset INTEL 82945G Express phổ biến:

Driver INTEL Chipset phổ biến: