INTEL PRO/Wireless 2200BG Network Connection driver download miễn phí (ver. 12.­0.­4.­0)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí INTEL PRO/Wireless 2200BG Network Connection driver cho Không dây.

INTEL PRO/Wireless 2200BG Network Connection (ver. 12.­0.­4.­0) ZIP phát hành 2008.08.01.

File được download 1128 lần và được xem 20682 lần.

Loại Không dây
Hãng INTEL
Thiết bị PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Hệ điều hành Windows Vista, Windows Vista 64-bit
Phiên bản 12.­0.­4.­0
Kích thước file 5.47 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2008.08.01
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm INTEL PRO/Wireless 2200BG Network Connection driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Microsoft Windows Vista* Drivers for Intel WiFi Link 5100/­5300,­ Intel Wireless WiFi Link 4965AGN and Intel PRO/­Wireless 3945ABG/­2915ABG/­2200BG Network Connections.­ Driver Versions: -Intel WiFi Link 5100: 12.­0.­0.­82 -Intel WiFi Link 5300: 12.­0.­0.­82 -Intel Wireless WiFi Link 4965AGN: 12.­0.­0.­82 -Intel PRO/­Wireless 3945ABG Network Connection: 12.­0.­0.­82 -Intel PRO/­Wireless 2200BG Network Connection: 9.­1.­1.­15(32-bit OS support only) -Intel PRO/­Wireless 2915ABG Network Connection: 9.­1.­1.­15 (32-bit OS support only) OEM Supplied Versus Intel Provided Generic Software: Intel recommends that you obtain and use the software provided via your laptop manufacturer.­

Driver Không dây INTEL PRO/Wireless 2200BG Network Connection phổ biến:

Driver INTEL Không dây phổ biến: