INTEL PRO/Wireless 2200BG Network Connection driver download miễn phí (ver. 12.­4.­0.­0)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí INTEL PRO/Wireless 2200BG Network Connection driver cho Không dây.

INTEL PRO/Wireless 2200BG Network Connection (ver. 12.­4.­0.­0) phát hành 2009.04.09.

File được download 2494 lần và được xem 27284 lần.

Loại Không dây
Hãng INTEL
Thiết bị PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Hệ điều hành Windows XP
Phiên bản 12.­4.­0.­0
Kích thước file 4.45 Mb
Phát hành 2009.04.09
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm INTEL PRO/Wireless 2200BG Network Connection driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Microsoft Windows XP 32-Bit Drivers for Intel WiFi adapters.­ Wi-Fi Driver Versions: -Intel WiMAX/­WiFi Link 5350: 12.­4.­0.­21 -Intel WiMAX/­WiFi Link 5150: 12.­4.­0.­21 -Intel WiFi Link 5100: 12.­4.­0.­21 -Intel WiFi Link 5300: 12.­4.­0.­21 -Intel Wireless WiFi Link 4965AGN: 12.­4.­0.­21 -Intel PRO/­Wireless 3945ABG Network Connection: 12.­4.­0.­21 -Intel PRO/­Wireless 2200BG Network Connection: 9.­0.­4.­39 (32-bit Windows XP support only) -Intel PRO/­Wireless 2915ABG Network Connection: 9.­0.­4.­39 (32-bit Windows XP support only)

Driver Không dây INTEL PRO/Wireless 2200BG Network Connection phổ biến:

Driver INTEL Không dây phổ biến: